Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

Αυτοδιοίκηση

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Κεντρίσματα με το Γιώργο Πουλοκέφαλο, πρώην πρόεδρο του Π.Σ. Πελοποννήσου

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 06-04-2015

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 11-03-2015

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 25-02-2015

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 09-02-2015

Πέμπτη, 29 Ιανουάρίου 2015

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 26-01-2015

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 08-12-2014

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 01-12-2014 - Διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Σπάρτης

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 01-12-2014 - Θέματα προ ημερησίας διάταξης

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Αποσπάσματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης στις 17-11-2014

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Αποσπάσματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης στις 10-11-2014 για τον προϋπολογισμό

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 11-11-2014