Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Αποσπάσματα συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης στις 10-11-2014 για τον προϋπολογισμό

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014