Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Ευχαριστήρια επιστολή Ιεράς Μητρόπολης Μ & Σ προς τους ομογενείς Λάκωνες της Δυτικής Φλώριδας Η.Π.Α

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

 Ἀγαπητοί μου ὁμογενεῖς Λάκωνες τῆς Δυτικῆς Φλώριδας, 

   Τό πολύ ἐνδιαφέρον περιεχόμενο τῆς ληφθείσης προσφιλεστάτης ἐπιστολῆς σας μοῦ ἔδωσε ἀφάνταστα μεγάλη χαρά. Ἡ ἀπόφαση τοῦ  Συλλόγου σας νά προσφέρει  20.000 $ γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἱδρυμάτων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας  μέ συγκίνησε βαθύτατα καί τά μέγιστα μέ ὑποχρέωσε. Πάντα μέ εὐγνωμοσύνη θά ἐνθυμοῦμαι αὐτή τήν εὐγενική, φιλάνθρωπη καί φιλόθεη ἐνέργειά σας, ἡ ὁποία τιμᾶ ὅλως ἰδιαιτέρως τούς πρωτεργάτες.

  Εἶναι ἀπολύτως δικαιολογημένη καί ἡ χαρά τῶν μελῶν τοῦ ἄριστου Συλλόγου σας, διότι παρέχεται σΆ αὐτά ἡ εὐκαιρία νά συνεχίσουν, ἰδιαίτερα στούς σημερινούς χαλεπούς καιρούς νά βοηθοῦν τή μητέρα πατρίδα, τήν ὄμορφη Λακωνία μας, ἡ ὁποία ἀξίζει νά περιβάλλεται μέ ἀγάπη ἀπό τά ἀπόδημα παιδιά της.

  Ὁ εὐγενής Λακωνικός λαός, ὁ ὁποῖος θά ἐνημερωθεῖ ἀπό ἐμένα προσωπικά γιά τήν προσφορά σας, ὁ ἱερός Κλῆρος καί ὁ Μητροπολίτης τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας σας ἐκτιμοῦμε τήν εὐγενική χειρονομία πρός τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας καί θά καταγράψουμε τό ὄνομα τοῦ Συλλόγου σας  στή στήλη τῶν εὐεργετῶν τῶν Ἱδρυμάτων μας, τά δέ τίμια ὀνόματά Σας στά βάθη τῆς καρδιᾶς μας.

  Εὐχόμενος γιά ὅλους σας κάθε ἀγαθό στή ζωή σας, διατελῶ

+ Ο ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ