Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024

Ενημέρωση μελών Σωματείου ΑΜΕΑ – έναρξη καταβολής προνοιακών επιδομάτων

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καλεί τα μέλη του να προσκομίσουν στο γραφείο του Σωματείου το συντομότερο δυνατόν ένα φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας τους.

Με τη συγκέντρωση των λογαριασμών στοχεύουμε στο να διευκολύνουμε τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες στη διαδικασία καθορισμού των ελαφρύνσεων – εκπτώσεων δημοτικών τελών και τελών ύδρευσης τις οποίες επαναφέραμε ως αίτημα στους Δήμους του Νομού μας. Ενημερώνουμε τα μέλη μας για το ότι σύμφωνα με πληροφορίες η καταβολή των επιδομάτων Κοινωνικής πρόνοιας Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου στο Νομό μας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 27-02-2013.