Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 25-01-2013 για την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης 2013

Δευτέρα, 28 Ιανουάρίου 2013