Τετάρτη, 31 Μαίου 2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης 25-01-2013 για την Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος, Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δράσης 2013

Δευτέρα, 28 Ιανουάρίου 2013