Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024

Στις 24 Ιουλίου αρχίζει από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η καταβολή Δωροσήμου του Β΄ Τετραμήνου του 2012 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους

Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

 Στις 24 / 7 /2012 αρχίζει από τα Υποκ/τα - Παρ/τα του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η καταβολή Δωροσήμου του Β΄ Τετραμήνου του 2012. Η πληρωμή θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 24 / 7 /2012 μέχρι 9 / 8 / 2012, κατά τις ημερομηνίες 24, 25, 26, 30 / 7 / 2012 και 1, 2, 9 / 8 / 2012 κατά τις ώρες 17:30 έως 20:30.

Δικαιολογητικά πληρωμής:

* Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο

* Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002 η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

* Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής Ασφαλισμένου ή Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου.

1. Το Δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού Δωροσήμου στον τραπεζικό τους λογαριασμό θα πραγματοποιηθεί την 24 / 7/2012

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθυνθούν στο Υποκ/μα της περιοχής τους.