Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018

Στη λύση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμάτων προχωρά η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Η Ανιπεριφερειάρχης Λακωνίας μίλησε και για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμάτων. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως δήλωσε η κ. Τζανετέα βρίσκεται στην αξιολόγηση των φακέλων των εταρειών που πρόκειται να αναλάβουν την διαχείριση των απορριμάτων. Ο προσωρινός μειοδότης που θα αναδειχθεί θα έχει την ευθύνη για την αποκομμιδή και απόθεση των απορριμάτων.