Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Αττικής

Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Κατόπιν συνεδριάσεως του Πρωτοβάθμιου Ανωτάτου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια τακτικών κρίσεων  έτους 2016 των ανωτάτων Αξιωματικών ο Αρχιπύραρχος Κωνσταντίνος Γιόβας του Δημητρίου Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, προήχθη στο βαθμό του Υποστρατηγού αναλαμβάνοντας καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής.