Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

Εκδήλωση του Επιμελητηρίου με την Πρόξενο της Κένυας στην Αθήνα

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018

Απο την εκδήλωση του Επιμελητηρίου με την Πρόξενο της Κένυας στην Αθήνα κα Πανταζοπούλου για την προώθηση της συνεργασίας και της εξωστρέφειας των λακωνικών επιχειρήσεων στην Κένυα.