Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, 1 Ιανουάρίου 2018

Τα Κάλαντα στο Επισκοπείο  Μητροπόπολης Σπάρτης έπαιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Σπάρτης