Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Δευτέρα, 1 Ιανουάρίου 2018

Τα Κάλαντα στο Επισκοπείο  Μητροπόπολης Σπάρτης έπαιξε η Φιλαρμονική του Δήμου Σπάρτης