Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Tη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συβούλιο Δ. Σπάρτης – ΔΕΙΤΕ τα θέματα

Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (Αριθ.32/2017)

Κυρίες και Κύριοι,

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) την 25-09-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί συμμετοχής του Δήμου Σπάρτης στο Δίκτυο: «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

Εισηγητής: κ.Δήμαρχος

2ο Περί εκμίσθωσης ακινήτου ξενώνα Βαρβίτσας

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

3ο Περί εγκρίσεως δαπανών για την τέλεση μνημόσυνου Ευεργετών Δημοτικής Ενότητας Φάριδος – Ψήφιση πίστωσης – Επιτροπή παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

4ο Περί αναπροσαρμογής ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων από 1-1-2018

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

5ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων & πλατειών οικ. έτους 2018

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

6ο Περί αναπροσαρμογής ή μη ύψους ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών για το έτος 2018

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

7ο Περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας οικ. έτους 2018

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

11ο Διαγραφή οφειλών

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας με τίτλο “Αμοιβές κτηνιάτρων’’

Εισηγητής: κ.Σταύρος Αργυρόπουλος

13ο Παραλαβή υπηρεσιών από την ηλεκτρονική Βάση δεδομένων «ΔήμοςΝΕΤ» για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

14ο Καθορισμός δόσεων για καταβολή οφειλών σύμφωνα με την 257/2017 Α.Δ.Σ.

Εισηγητής: κ.Δημήτριος Αποστολάκος

15ο Κατηγοριοποίηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης – Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Α/2017) «Τροποποιήσεις του Ν. 2725/1999 (Α’ 121) και άλλες διατάξεις»

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

16ο Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΔ ΒΛΑΧΙΩΤΗ»» του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: κ.Παναγιώτης Αργυρόπουλος

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 67 παρ.6 Ν.3852/2010 στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων λαμβάνουν τον λόγο εκτός του Δημάρχου και του αρμοδίου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν θα εγγράφονται μετά το πέρας των ομιλιών των ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σπυρίδων Μοιράγιας