Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Ολοκληρώθηκε η προσθήκη αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Μολάων

Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017


Πληροφορούμε τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μολάων ότι ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στους μικρούς μαθητές, η νέα αίθουσα συνολικών διαστάσεων 93,60 μ2, η οποία περιλαμβάνει αίθουσα απασχόλησης για 20 νήπια, χώρους υποδοχής – διοίκησης και WC για νήπια και Α.Μ.Ε.Α.

H εκπόνηση της μελέτης έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μονεμβασίας και η χρηματοδότησή της από το Ίδρυμα ΜΕΛΑ με το ποσό των 95.000,00 €.

Με την κατασκευή της νέας αίθουσας στο 1ο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Μολάων, αφενός επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα στέγασης των νηπίων της Δ.Ε. Μολάων και αφετέρου αναβαθμίζεται η ποιότητα  των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους μικρούς μαθητές της Δημοτικής Ενότητας.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης ευχαριστεί το Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελά και όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ