Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Προσφορά Αγάπης στις κατασκηνώσεις της Μητρόπολης

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Λάβαμε τήν ευγενῆ προσφορά μέ τήν ὁποία ἐνισχύετε  τή συνεχῆ προσπάθεια τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας νά δώσει χαρά καί ανακούφιση στά παιδιά τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας. Ὅλα αὐτά τά ἀγαθά, ἐξαιρετικῆς ποιότητας ἀποτελοῦν τόν καρπό τῆς ἀληθινῆς ἀγάπης σας πρός τόν ἄνθρωπο καί  τήν Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἐπίσης καί μία ἀφορμή νά δοξάσουμε τόν Δωρεοδότη Θεό, γιατί καί στίς μέρες μας, ὅπου πλεονάζει ὁ ψυχρός ὑπολογισμός,  διαπιστώνουμε ὅτι ὑπάρχουν  ἄνθρωποι μέ θερμή καρδιά καί μέ κυρίαρχη στήν ψυχή τους τή θεμελιώδη ἀρετή τῆς  ἔμπρακτης ἀγάπης. Δεχθεῖτε, γιά μία φορά ἀκόμη, τίς  διάπυρες εὐχαριστίες μου καί τήν ἄπειρη εὐγνωμοσύνη μου, γιατί χωρίς τή δική σας συμπαράσταση, χωρίς δηλαδή τή  βοήθεια τοῦ  ἁπλοῦ  χριστιανοῦ πού μέσα στήν καθημερινή του ἐπίπονη βιοπάλη σκέφτεται καί τήν ἀγωνιζομένη Ἐκκλησία μας,  δέ θά μπορούσαμε νά κάνουμε τίποτε. Σᾶς εὐχαριστῶ μέ ὅλη μου τήν ψυχή καί σᾶς ἐπαινῶ γιά τήν πολύτιμη αὐτή προσφορά σας. Νά ἔχετε ὑγεία, πού εἶναι ἀγαθό πολύτιμο, καί νά αὐξάνεται πάντοτε ἡ ἀγάπη σας  πρός τόν συνάνθρωπό σας.                                                                                Μέ τιμή καί εὐχές