Παρασκευή, 27 Ιανουάρίου 2023

Ευχαριστήρια επιστολή Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων προς COSMOTE

Τρίτη, 9 Μαίου 2017

Ι Ε Ρ Α    Μ Η ΤΡ Ο Π Ο ΛΙ Σ   Μ Ο ΝΕ Μ Β ΑΣ Ι ΑΣ  Κ ΑΙ   Σ Π ΑΡ ΤΗ Σ

Ι Ε Ρ Α   Μ Ο Ν Η   Α Γ Ι Ω Ν    Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ω Ν    Π Α Ρ Ν Ω Ν Ο Σ

Τ.Θ: 74. 23100 ΣΠΑΡΤΗ. ΤΗΛ: 2731073225

Ἱερά Μονή, 28 Ἀπριλίου 2017

Ἀριθμ. Πρωτ. 10

 

Ἀξιότιμοι Kύριοι,

Μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή μας, ἐπιθυμοῦμε νά ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες τῶν Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς γιά τήν ἄμεση ἀνταπόκριση τῆς Ὑπηρεσίας Σας, ὥστε νά συμπεριληφθεῖ ἡ Μονή μας στό ὑπό ἐξελίξη ἔργο ἐκσυγχρονισμοῦ καί βελτίωσης τῆς ποιότητος τοῦ Τηλεπικοινωνιακοῦ Δικτύου τοῦ ΟΤΕ στήν περιοχή μας.

Οἱ εὐχαριστίες αὐτές ἀπευθύνονται σέ ὅλη γενικά τήν ὑπηρεσία Σας ἀλλά ἐπικεντρώνονται στά πρόσωπα τά ὁποία ἐνήργησαν ἄμεσα καί ἀποτελεσματικά γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ ἐγχειρήματος. Ἰδιαιτέρως μνημονεύουμε τόν κύριο Γεώργιο Ἀργυρόπουλο καί τόν Προϊστάμενο κ. Κωνσταντῖνο Φασμοῦλο, ὁ ὁποῖος προσωπικῶς ἔσπευσε, παρά τόν φόρτο τῶν ἐργασιῶν του, νά ἐργαστεῖ γιά τήν τεχνική διεκπεραίωση καί ἐπιτυχῆ ὀλοκλήρωση τῆς ἀναβάθμισης τῶν τηλεπικοινωνιακῶν δυνατοτήτων τῆς Μονῆς. Σημαντική, ἐπίσης, ἦταν καί ἡ συμβολή τοῦ κ. Γεωργίου Βαμβαλῆ σέ αὐτήν τήν προσπάθεια.

Εὐχόμαστε ὁλόψυχα ὅπως, ὁ Ἀναστάς Κύριός μας διά πρεσβειῶν τῶν Ἁγίων, Θαυματουργῶν καί Ἰαματικῶν Ἀναργύρων, παρέχει σέ ὅλους καί τούς οἰκείους Σας ὑγεία ψυχῆς τέ καί σώματος καθώς καί πνευματική διαύγεια στήν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων Σας.

Μὲ τιμή καί πολλές εὐχαριστίες

Ὁ Καθηγούμενος

Ἀρχιμ. Πορφύριος

† Ἀρχιμ. Πορφύριος

καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χῷ ἀδελφοί