Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024

Ομιλία Γρηγοράκου στη Βουλή για το νομοσχέδιο για το λιμάνι του Πειραιά.

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Ομιλία Λεωνίδα Γρηγοράκου, βουλευτή Λακωνίας, στην ολομέλεια της Βουλής κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13ης Φεβρουαρίου 2002 

Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις»