Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Από τις 20 Μαΐου οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Σπάρτης

Πέμπτη, 19 Μαίου 2016


Ο Πρόεδρος του Ν.Π. ανακοινώνει τις εγγραφές - επανεγγραφές των νηπίων για την νέα χρονιά που θα ξεκινήσουν την 20/5/2016 και θα ολοκληρωθούν την 15/6/2016.


Για την εγγραφή των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:


Αίτηση συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων, προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (κυρίως της μητέρας).

Βεβαίωση του γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και το πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (MANTUX)

Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαραστικού σημειώματος.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για την εγγραφή των παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Παιδικό Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.


Για τις επανεγγραφές των νηπίων απαιτούνται όλα τα παραπάνω πλην της Ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.


Η κατάθεση των αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής θα γίνονται για τον παιδικό σταθμό του Δήμου Σπάρτης (Θερμοπυλών και Αρχιδάμου)εργάσιμες ημέρες και ώρες και από τις 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στην κ.α. Ζαχαράκη Φωτεινή τηλέφωνο 27310-28002 και για τον παιδικό Σταθμό Ξηροκαμπίου 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ στην κ.α. Μοσχοβίτη Άννα τηλέφωνο 27310-35730