Παρασκευή, 24 Μαίου 2024

ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας : Η κατάσταση της Δημόσιας Υγείας στη Λακωνία

Πέμπτη, 5 Μαίου 2016

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ


Για τις νοσηλευτικές μονάδες Σπάρτης και Μολάων έχουν γίνει νέες προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ


Α) ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Παραμένουν με παράταση μέχρι το Δεκέμβριο 2016. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 4 ΤΕ Νοσηλευτικής και 3 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (5μηνη σύμβαση)

3 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής και 2 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού

Γ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 θέση ΠΕ Φαρμακοποιού (έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα-στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών και έκδοσης πράξης διορισμού), 3 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής (έχουν εκδοθεί προσωρινά αποτελέσματα) και 3 θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Δ) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ιατροί και λοιπό προσωπικό)

Παρατάθηκε η θητεία μέχρι 30-9-2016 σε 5 θέσεις επικουρικών ιατρών και 1 θέση επικουρικού φαρμακοποιού. Επίσης, προσλήφθηκαν οι 5 επικουρικού ιατροί (παθολόγος-χειρούργος νεφρολόγος παιδίατρος μικροβιολόγος) με 3 ετή θητεία. Παράλληλα, προκηρύχτηκαν:

1 θέση επικουρικού ΤΕ Νοσηλευτικής και 1 θέση επικουρικού ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Τέλος, είναι σε εξέλιξη η προκήρυξη Μόνιμου ιατρικού Προσωπικού για:

Α) 2 θέσεις επιμελητών Β Παθολόγων

Β) 2 θέσεις επιμελητών Β Ακτινολόγων

Γ) 1 θέση επιμελητή Β Παιδιάτρου

Δ) 1 θέση επιμελητή Β Νεφρολόγου


ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Α) ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΕΕΛΠΝΟ

Παραμένουν με παράταση μέχρι το Δεκέμβριο 2016 οι 2 ΤΕ Νοσηλευτές, οι 2 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτικής και 1 ΠΕ Νοσηλευτικής

Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (5μηνη σύμβαση)

1 ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού


Γ) ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (έχουν εκδοθεί προσωρινά αποτελέσματα)

Επίσης, δρομολογείται η πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού για: 1 θέση ουρολόγου, 1 θέση επιμελητή Β Παθολόγου, 1 θέση επιμελητή Β Χειρουργού και 1 θέση επιμελητή Β Γυναικολόγου.

Δ) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παρατάθηκε η θητεία μέχρι 30-9-2016 για:

1 θέση Ιατρού με ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής

1 θέση ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Επίσης, προσλήφθηκαν 2 επικουρικοί ιατροί (παθολόγος-χειρούργος ) με 3 ετή θητεία, ενώ εκκρεμεί η πρόσληψη ενός γυναικολόγου με 3ετη επίσης θητεία. Ακόμα, προκηρύχτηκε 1 θέση επικουρικού ΤΕ Πληροφορικής, η οποία βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας αποτελεσμάτων.

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις η  κατάρρευση της δημόσιας περίθαλψης για το Νομό Λακωνίας έχει αποτραπεί και το 2016 θα είναι χρονιά λειτουργικής σταθεροποίησης και αναβάθμισης του ΕΣΥ. Υπάρχουν  ακόμα ακάλυπτες ανάγκες  αλλά,  με το φιλότιμο των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων που συνεχίζουν να κρατούν όρθια τα νοσοκομεία και τη μέριμνα  της Πολιτείας, μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας το δικαίωμα κάθε πολίτη σε αξιόπιστη και αξιοπρεπή δημόσια περίθαλψη.