Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Λ.Γρηγοράκος: Παραποίηση σεδιαδικασία αξιόλογησης ιατρών στις ΜΕΘ.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Λακωνίας, κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με αρ. πρωτ. 4808/336 από 14-04-2016 προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τα αποτελέσματα των επιτυχόντων της προκήρυξης 253/9-2-2016 του Υπ. Υγείας που αφορά στην πρόσληψη ιατρών για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων.

Το ερώτημα που θέτει στον Υπουργό, μετά από σχετικές καταγγελίες υποψηφίων ιατρών, αφορά στην παραποίηση των πινάκων βαθμολόγησης κριτηρίων επιλογής των επιτυχόντων. Παράλληλα, ζητά να του κοινοποιηθούν τα ακριβή στοιχεία των ενστάσεων που κατατέθηκαν από τους υποψηφίους καθώς και οι πίνακες βαθμολόγησης κριτηρίων. Τονίζει δε, ότι νομικά ζητήματα και ποινικές ευθύνες που ενδεχομένως προκύψουν, εφόσον οι καταγγελίες αποδειχθούν αληθείς, θα έχουν ως συνέπεια την περαιτέρω καθυστέρηση της πολυπόθητης πρόσληψης ιατρών για τη στελέχωση των κρίσιμων μονάδων εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία.

Οι πολιτικές ευθύνες θα αποδοθούν πολύ γρήγορα σΆ αυτούς που παίζουν με την υγεία του ελληνικού λαού.