Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023

Ερώτηση Σ. Αραχωβίτη για την επιστροφή αποζημιώσεων από τους αγρότες ύψους 421 εκατομμυρίων ευρώ.

Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016

Οι παράνομες κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το διάστημα 2008 - 2009 «πακέτο Χατζηγάκη», οι οποίες ήταν μη συμβατές με την εσωτερική αγορά, σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής ήδη από τον 12ο του 2011, παρά και τις τελευταίες ενστάσεις που είχαν προβληθεί από την Ελλάδα επί του θέματος, κρίθηκαν πολύ πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με αμετάκλητη απόφασή του (8 Μαρτίου 2016) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τις απέρριψε ως ασύμβατες από την κοινοτική νομοθεσία. Έτσι, το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεώνεται να προχωρήσει τη διαδικασία ανάκτησης των ενισχύσεων αυτών από τους αγρότες με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καλείται να ανακτήσει από 725.000 αγρότες αποζημιώσεις ύψους 421 εκατ. ευρώ.

Οι επιπτώσεις των μικροπολιτικών επιλογών που χαρακτήριζαν την λειτουργία της κυβέρνησης της ΝΔ και που το «πακέτο Χατζηγάκη» είναι μόνον ένα μέρος, εμφανίζονται σε μια δύσκολη για τους αγρότες περίοδο. Οι ανακτήσεις των ενισχύσεων αυτών αποτελούν για τους αγρότες της χώρας μας μια ακόμα επιβάρυνση στη συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προκειμένου οι ανακτήσεις αυτές να μην αποτελέσουν μια ακόμη τροχοπέδη στην διαδικασία της παραγωγής αγροτικών προϊόντων, ιδιαίτερα στους μικρούς παραγωγούς της χώρας μας που αποτελούν και την πλειοψηφία και στους οποίους οι ενισχύσεις αυτές δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ ;

2. Με βάση την κατάθεση των στοιχείων για τα συνολικά ποσά δημοσιονομικών διορθώσεων/παρακρατήσεων που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία και που έχουν βεβαιωθεί αλλά και το ύψος τους ανά καθεστώς ενίσχυσης, έτος και αιτία ποινής, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να μην επαναληφθούν οι αιτίες καταλογισμού των προστίμων και η απώλεια πολύτιμων πόρων για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα;