Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

Ηλεκτρονική διαβούλευση για το Δημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σπάρτης.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι έχει αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης (www.sparti.gov.gr) και τίθεται σε ηλεκτρονική διαβούλευση (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76, παρ. 2, του Ν. 3852/2010), το Δημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σπάρτης.

Η ηλεκτρονική διαβούλευση λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2016.

Καλούνται όλοι οι δημότες, κάτοικοι, επιχειρηματίες και φορείς του Δήμου που επιθυμούν να συμμετέχουν στην διαβούλευση, να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Σπάρτης και να υποβάλλουν τις απόψεις τους επί του εν λόγω σχεδίου στο e-mail του Δήμου: dimspart@otenet.gr μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Η συμβολή όλων είναι πολύτιμη.