Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Τοποθέτηση Τριχείλη υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων

Πέμπτη, 28 Ιανουάρίου 2016

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,τοποθετήθηκε ξεκάθαρα και σαφώς υπέρ των αγροτικών κινητοποιήσεων, για τους παρακάτω λόγους:

Αφού ανέλυσε γιατί έχει τη γνώση και το δικαίωμα, να εκφράσει την άποψή του, θεωρεί ότι ο συνδυασμός φορολογικού και ασφαλιστικού, επιβαρύνει υπέρμετρα τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αφού φθάνει να τους παρακρατούνται υψηλότατα ποσοστά του καθαρού εισοδήματός τους, που φθάνουν σε 80%-90% σε συνδυασμό με τον ΕΝΦΙΑ και τους έμμεσους φόρους.

Η υπερβολή αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία επιβίωσης όλων αυτών, κάτι που είναι ανεπίτρεπτο και οδηγεί σε αφανισμό.

Πρότεινε πλαφόν στο άθροισμα φορολογίας και εισφορών το 20% στα χαμηλά εισοδήματα με κλιμακωτή αύξηση στα υψηλότερα. Κλείνοντας, επανέλαβε τη στήριξή του στις διεκδικήσεις των αγροτών.