Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Αποσπάσματα της συζήτησης των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

Τετάρτη, 27 Ιανουάρίου 2016

Αποσπάσματα της συζήτησης των θεμάτων προ ημερησίας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης