Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024

Τα χρέη της Αναπτυξιακής ΠΑΡΝΩΝΑ- ΤΑΥΓΕΤΟΥ ΑΕ προβλημάτισαν το Δ.Σ. Σπάρτης

Τετάρτη, 27 Ιανουάρίου 2016

Με 23 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδρίασε  το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Σπάρτης. Μεταξύ των θεμάτων ήταν το μέλλον και τα οικονομικά ζητήματα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα- Ταυγέτου ΑΕ.