Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης παρέλαβε Ειδικό Βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού φρεατίων και αγωγών λυμάτων

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2015

Παρελήφθη από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης το Ειδικό Βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού φρεατίων και αγωγών λυμάτων με σύστημα ελέγχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης .Το όχημα είναι νέας τεχνολογίας με πολλές και μεγάλες δυνατότητες. Το κόστος ανήλθε στο ποσό των 505.000,00€ και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ. Είδη βρίσκεται στην πόλη μας ειδικός εκπαιδευτής ο οποίος ενημερώνει και εκπαιδεύει τον χειριστή της ΔΕΥΑΣ κ. Αθανάσιο Βαρούτσο στη χρήση του οχήματος. Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση της ΔΕΥΑΣ η οποία εξοπλίζεται πλέον με ένα υπερσύχρονο μέσο καθαρισμού φρεατίων και αγωγών .