Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Επιστολή διαμαρτυρίας για τον Αστυνομικό Σταθμό Μονεμβασίας

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος Δ. Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης παίρνοντας αφορμή από την πρόσφατη πρόταση της Αστυνομικής Δ/νσης Πελοποννήσου για συγχώνευση του Αστυνομικού Σταθμού Μονεμβασίας με το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων, απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Τόσκα και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριο Αναγνωστάκη. Στο έγγραφο του ο Δήμαρχος Μονεμβασίας εκθέτει αναλυτικά τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την μη υλοποίηση της εν λόγω πρότασης και ζητάει να παραμείνει ώς έχει και να ενισχυθεί επιπλέον ο Αστυνομικός Σταθμός Μονεμβάσιας. Να δούμε αναλυτικά το περιεχόμενο του εγγράφου.