Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Χρ. Μελέτης : Ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης υπόγειων κάδων

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

Με την παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων κ. Χρήστου Μελέτη ξεκίνησαν  οι εργασίες για την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων στην πόλη της Κορίνθου. Οι κάδοι τοποθετήθηκαν σε 2 κεντρικά σημεία στην πόλη της Κορίνθου. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό σύστημα συλλογής απορριμμάτων,
το οποίο βοηθά ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης των απορριμμάτων σε σημεία της πόλης που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.