Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Αιτήσεις για ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμος Σπάρτης στo πλαίσιο της προσπάθειας κάλυψης πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των δημοτών μας, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, δέχεται αιτήσεις για ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν στους δικαιούχους πολίτες μας:

• Τυποποιημένα τρόφιμα
• Είδη ατομικής υγιεινής
• Είδη ένδυσης και υπόδησης
• ψυχαγωγικό υλικό ( π.χ. βιβλία, παιχνίδια κλπ)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας οδός Ευαγγελιστρίας 85-87, καθημερινά όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως:

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Αίτηση Συμμετοχής (παρέχεται από την Υπηρεσία)

Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ

Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους ή βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. & έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

Δύο φωτογραφίες

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητάται και από την Υπηρεσία)


Β. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ (εφόσον υπάρχει)

2.Γνωμάτευση αναπηρίας (εφόσον υπάρχει)

3. Βιβλιάριο απορίας σε ισχύ(εφόσον υπάρχει)

4.Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας σε ισχύ, θεωρημένο από την Εφορία

5.Πιστοποίηση Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ(εφόσον υπάρχει)


Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από την υπηρεσία (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).


ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Άτομα ή οικογένειες που είναι κάτοχοι της κάρτας αλληλεγγύης (σίτισης).ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΡΤΗΣ