Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Δημοπρατήθηκε το έργο «Συντήρηση κρηπιδωμάτων –επισκευή υποσκαφών χερσαίου χώρου λιμενικής ζώνης λιμένα Γυθείου»

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015 το έργο με τίτλο: «Συντήρηση κρηπιδωμάτων –επισκευή υποσκαφών χερσαίου χώρου λιμενικής ζώνης λιμένα Γυθείου» προϋπολογισμού 123.000,00€ από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Το έργο προβλέπει να εκτελεσθούν εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση κρηπιδωμάτων – ανωδομών χερσαίου χώρου Λιμενικής Ζώνης του Λιμένος Γυθείου τα οποία και παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες σε διάφορες θέσεις

Με την ευκαιρία δημοπράτησης του έργου, η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα δήλωσε ότι σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας θα συντηρηθούν τα κρηπιδώματα του Λιμανιού Γυθείου που έχουν υποστεί φθορές και τείνουν να γίνουν επικίνδυνα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την προστασία του λιμανιού και των αλιευτικών σκαφών . Η κ. Τζανετέα συμπλήρωσε ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας έχουν προγραμματίσει τις επόμενες ημέρες την δημοπράτηση σημαντικών έργων συντήρησης και οδοσήμανσης του εθνικού και επαρχιακού δικτύου της Λακωνίας.