Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

280.000 ευρώ σε 3 Δήμους της Λακωνίας από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Τους τελευταίους μήνες, αρκετές περιοχές του ν. Λακωνίας ήρθαν αντιμέτωπες με ισχυρές θεομηνίες, οι οποίες στο πέρασμά τους άφησαν μεγάλες καταστροφές σε ιδιωτική και δημόσια περιουσία. Σε συνέχεια των προσπαθειών που καταβάλλονται από τα αρμόδια Υπουργεία ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα οι επιπτώσεις τέτοιων φαινομένων, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αποφάσισε στις 3 Νοεμβρίου τη χρηματοδότηση τριών Δήμων του ν. Λακωνίας με το συνολικό ποσό των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρω (280.000).

Η χρηματοδότηση αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες. Ειδικότερα, για τον Δήμο Μονεμβασιάς εγκρίθηκε το ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρω (140.000), για τον Δήμο Ευρώτα το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρω (90.000) και για τον Δήμο Σπάρτης το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρω (50.000).