Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Ιωάννης Γρυπιώτης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Ημερίδας «Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Σχολικά Κτήρια στη Μεσόγειο»

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Ιωάννης Γρυπιώτης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Ημερίδας «Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης Σχολικά Κτήρια στη Μεσόγειο» ύστερα από πρόσκληση του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Ημερίδα, η οποία θα λάβει χώρα στις 10 Νοεμβρίου 2015 στο κτήριο «Κωστής Παλαμάς», πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ZEMedS (Zero Energy Mediterranean Schools) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθεί την ανακαίνιση των σχολείων. Στόχος της Ημερίδας είναι η ενίσχυση της τεχνογνωσίας και η υποστήριξη νέων πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Ο κ. Γρυπιώτης θα παρουσιάσει το ενεργειακό προφίλ του Δήμου Ευρώτα και το ενεργειακό υπόβαθρο των σχολικών δομών. Στην εισήγησή του θα έχει την ευκαιρία να καταθέσει τα συμπεράσματα και τα προβλήματα που προκύπτουν από την πενταετή ενεργειακή παρακολούθηση και να παραθέσει τις ενέργειες του Δήμου Ευρώτα για την αναδιαμόρφωση των σχολικών κτιρίων με στόχο τη Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας. Ο στόχος αυτός εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του Δήμου για υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μειώνουν το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες αλλά και δίνουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή το Πακέτο Γιούνκερ. Άλλωστε, ο Δήμος Ευρώτα συμμετέχει στο Σύμφωνο των Δημάρχων που προβλέπει δράσεις για τη μείωση του CO2, ενώ πέρυσι απέσπασε το δεύτερο βραβείο σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό στη Βιέννη με θέμα τη «Μελέτη Κτηρίων Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας».

Ο Δήμος Ευρώτα συμμετέχει ενεργά σε σημαντικές επιστημονικές εκδηλώσεις προκειμένου να ενημερώνεται και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στους σύγχρονες απαιτήσεις που συνεπάγονται τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων. Τα συμπεράσματα της Ημερίδας αυτής θα αξιολογηθούν ανάλογα και θα αποτελέσουν το θεμέλιο για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.