Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Πέτρος Τατούλης «Έτοιμη η Πελοπόννησος να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Γιουνκέρ»

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

«Η ευθύνη ανάπτυξης του τόπου βρίσκεται στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και αυτό πρέπει εμπράκτως να το αποδείξουμε με την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης στην ημερίδα για το «Σύμφωνο των Δημάρχων και τα οφέλη του για τους πολίτες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.

Αφού τόνισε τη σημασία της συλλογικότητας της προσπάθειας και το υψηλό επίπεδο συνεργασίας με τους Δήμους, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός μηχανισμού για την αξιοποίηση πόρων από Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ο κ. Τατούλης τόνισε στη συνέχεια ότι στο νέο πρόγραμμα 2014 – 2020 θα χρηματοδοτηθούν κυρίως συγκεκριμένα έργα δράσεων, μέσα από τη δημιουργία συνεργατικών σχημάτων πολλαπλών δραστηριοτήτων, και όχι τόσο υποδομών και έκανε ειδική αναφορά στο Ταμείο Γιουνκέρ.

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με τους Δήμους έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός μηχανισμού απΆ τον οποίο θα προκύψουν έργα στη φιλοσοφία του Ταμείου Γιουνκέρ» ανέφερε ο Περιφερειάρχης και επεσήμανε ότι βασική αρχή του ταμείου αυτού είναι η μόχλευση των πόρων σε ποσοστό 1 προς 3, ώστε συνολικά να δημιουργήσει ένα κύκλο οικονομίας συνολικού ύψους 100 δις.

Ο κ. Τατούλης ανέφερε ακόμη ότι η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για έργα τα οποία θα τύχουν της ένταξης στο Ταμείο Γιουνκέρ.

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε τέλος στο γεγονός ότι η Πελοπόννησος ήταν η πρώτη περιφέρεια της χώρας που έκλεισε το πρόγραμμά της του ΕΣΠΑ με 15 εκατομμύρια επιπλέον, γιατί ήταν έτοιμη να απορροφήσει πόρους κατά την τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ.κ. Θεοφάνης Στεφανόπουλος, Ηλίας Στρατηγάκος και Βασίλης Σιδέρης, Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δημάρχων απΆ όλη την Πελοπόννησο.