Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Μήνυμα Ευστάθιου για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Μέ πολλή ἀγάπη προσφέρω καί στούς καθηγητές σας καί σέ σᾶς τίς ὁλόθερμες εὐχές μου γιά τή νέα ἐκπαιδευτική περίοδο και παρακαλῶ τόν Κύριό μας νά σᾶς χαρίζει ὑγεία, δύναμη σωματική καί ψυχική καί τό θεῖο φωτισμό του, μέ τόν ὁποῖο καί οἱ εὐγενεῖς σκοποί πού θέτουμε εὔκολα ἐπιτυγχάνονται καί τά ποικίλα προβλήματα πού ἐμφανίζονται μπροστά μας ἀποτελεσματικά ἀντιμετωπίζονται.

Εὔχομαι ὁλόψυχα οἱ μέν φίλεργοι καί καταρτισμένοι ἐκπαιδευτικοί σας νά σᾶς μεταδώσουν ὅσα ἐπιβάλλει τό ἱερό καθῆκον τους καί τούς ἔχει διδάξει ἡ παιδαγωγική ἐπιστήμη, ἐσεῖς δέ νά ἀξιοποιήσετε τά γνωστικά καί ἐν γένει πνευματικά ἐφόδια πού θά σᾶς ὠφελήσουν καί θά ἐξασφαλίσουν τήν ἐπιτυχία στή ζωή σας, τήν ἀληθινή χαρά καί τή γνήσια εὐτυχία.

Γιά τήν ἐκπλήρωση τῶν εὐλογημένων ὀνείρων σας θά σᾶς παρακαλέσω νά ἀκούσετε καί νά καταχωρίσετε στό βιβλίο τῆς ψυχῆς σας ὁρισμένες πατρικές συμβουλές πού πηγάζουν ἀπό τήν καρδιά μου καί τήν πεῖρα τῆς ζωῆς.

Καταρχάς, ὅ,τι καλό καί ἐποικοδομητικό λέμε, σκεπτόμαστε ἤ πράττουμε αὐτό εἶναι δῶρο τοῦ εὐεργέτη Θεοῦ καί ἀναμφισβήτητη ἀπόδειξη ὅτι ἔχουμε μέσα στήν ψυχή μας τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀντίθετα, ὅ,τι ἐπιζήμιο κάνουμε, συλλογιζόμαστε ἤ λέμε αὐτό εἶναι ἔργο δικό μας καί καταμαρτυρεῖ τόν ἐξοστρακισμό τοῦ Θεοῦ ἀπό τή ζωή μας. Ὁ σοφός λαός μας, ὅταν βλέπει ἕναν ἀλλοπρόσαλλο, ἄτακτο καί ἐπικίνδυνο ἄνθρωπο, λέει: «αὐτός δέν ἔχει τό Θεό του». Πάντοτε, λοιπόν, νά ἔχετε πλησίον σας τόν Κύριό μας, γιά νά εἶναι καλοτάξιδη ἡ ζωή σας καί δημιουργική ἡ παρουσία σας μέσα στήν κοινωνία.

Ἔπειτα, εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά εἶσθε ἐργατικοί. Στίς ἐκκλησιαστικές ἀκολουθίες διαβάζουμε ὅτι «τά γάρ κα­λά ργα κό­π κτ­νται καί πό­ν κα­τορ­θο­νται». Τίποτα σπουδαῖο δέ θά ἐπιτύχετε, ἄν εἶσθε θιασῶτες τῆς ἐλάχιστης προσπάθειας. Ἄν παρασυρθεῖτε ἀπό αὐτούς πού ἐπίμονα φωνάζουν «λίγη δουλειά πολλά λεφτά, λίγη μελέτη μεγάλο βαθμό, ἀκόμη καί μέ ἀντιγραφή ἤ ἄλλους ἀθέμιτους τρόπους», θά μείνετε γιά πάντα στήν ἀφάνεια καί δέ θά διακριθεῖτε. Ἄν πάλι ἡ συγκυρία, ἡ πονηρία ἤ οἱ κάθε λογῆς διαπλοκές ἐπιτρέψουν νά ἀναρριχηθεῖτε σέ κοινωνικές θέσεις πού ἀπαιτοῦν μορφωτικά ἐφόδια τά ὁποῖα δέ διαθέτετε, τότε θά ἀποτύχετε παταγωδῶς, ἐνδεχομένως θά βλάψετε καί ἄλλους ἀνθρώπους καί ἀναπόφευκτα θά βιώσετε τήν αὐτογελοιοποίηση καί τήν κοινωνική περιφρόνηση. Ἡ εὐκολία εἶναι παγίδα πού φέρνει τόν ψυχικό καί σωματικό μαρασμό, ἀκόμη καί τό θάνατο.

Παιδιά μου, θά ὠφεληθεῖτε πολύ, ἄν ἔγκαιρα κατανοήσετε ὅτι ἐπιτυχία σημαίνει νά ἀγωνίζεσαι μέ τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς καί νά μεταδίδεις στήν κοινωνία τόσο τό μορφωτικό σου κεφάλαιο, πού εἶναι πολύτιμο, ὅσο καί τό περιεχόμενο τῆς καρδιᾶς σου, πού εἶναι πολυτιμότερο καί πρέπει νά διακρίνεται ἀπό τήν ἀγάπη, τήν καλοσύνη, τήν εὐγένεια, τήν ἐντιμότητα, τήν εἰλικρίνεια, τή συνεργατικότητα, μέ μία λέξη τήν Ἀρετή, πού ἐπίσης ἀποκτιέται μέ ἀγῶνα. Ἐπιτυχία εἶναι νά προβάλλεις δυναμικά τήν παρουσία σου, νά ἐμπνέεις τούς γύρω σου καί νά χαράζεις ἀνεξίτηλα τά ἴχνη τῆς ἐποικοδομητικῆς διαβάσεώς σου. Ἡ ἐπιτυχία δέ μετριέται οὔτε μέ τά χρήματα, οὔτε μέ τίς κραυγές τοῦ ὄχλου, οὔτε μέ τή δημοσιότητα. Μετριέται μέ τήν πραγματική προσφορά καί κατακτιέται μέ σκληρή, ἔντιμη καί συστηματική ἐργασία, ἡ ὁποία τότε ἑλκύει καί ἀμέριστη τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις καί ἐκφράζοντας τή βεβαιότητα ὅτι θά ἀγωνισθεῖτε τόν καλό ἀγῶνα τῆς γνώσης καί τῆς ἀρετῆς εὐλογῶ τήν ἀρχή τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς, γιά τήν ὁποία ἐλπίζω νά εἶναι καλύτερη ἀπό κάθε προηγούμενη.