Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης 03-06-2015 για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015