Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Οι αποζημιώσεις δεν φορολογούνται…

Παρασκευή, 15 Μαίου 2015

Με το νόμο 4172/2013, ο οποίος συμπληρώνει προηγούμενους μνημονιακούς νόμους που αφορούν στην φορολογία εισοδήματος, προβλεπόταν φορολογία αποζημιώσεων και ενισχύσεων από το πρώτο κιόλας ευρώ. Σύμφωνα με τη χθεσινή τροπολογία οι αποζημιώσεις δεν φορολογούνται. Για τις δε ενισχύσεις ισχύει ότι: αφού αφαιρεθούν οι πρώτες 12 χιλιάδες ευρώ, το ποσό που απομένει προστίθεται στα εισοδήματα από διάθεση προϊόντων και, μετά την αφαίρεση των εξόδων το υπόλοιπο φορολογείται με 13%. Το μέτρο υπολογίζεται ότι αφορά μόνο στο 3 με 5% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με πολύ μεγάλες ενισχύσεις.

Η ενορχηστρωμένη προσπάθεια να παρερμηνευτεί ο μνημονιακός νόμος 4172/2013, γίνεται από τους ίδιους που τον ψήφισαν και ενώ γνωρίζουν ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, με προεξάρχουσα τη μνημονιακής επινόησης Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, απάντησαν στα ερωτήματα της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη ότι, σύμφωνα με αυτό το νόμο, το σύνολο του αγροτικού εισοδήματος θα έπρεπε να φορολογηθεί από το πρώτο ευρώ. Προφανώς αυτός είναι ο λόγος που δεν έθεσαν καν ζήτημα ονομαστικής ψηφοφορίας στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής: Αν παρ ελπίδα κέρδιζαν, θα φαινόταν η γύμνια και η υποκρισία τους.

Η τροπολογία περιλαμβάνει τις παρακάτω τροποποιήσεις:

Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο κατά το μέρος των ενισχύσεων που υπερβαίνουν τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ

Για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα

Για όσους ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνεται στο ½ η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος

Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. H εκχώρηση γίνεται με δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του Προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πριν την εμπρόθεσμη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά.

Στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα ενάμισι τοις εκατό (1,5%) για αξίες μέχρι 500.000 ευρώ και ένα τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων

Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%)

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Στην προσπάθεια που γίνετε για αποκατάσταση των φορολογικών αδικιών που δημιούργησε η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ με τον Ν. 4172/2013, η κυβέρνηση σύντομα θα καταθέσει νέο φορολογικό νομοσχέδιο βασισμένο στις προγραμματικές της δεσμεύσεις. Στόχος είναι η καθιέρωση ενός δίκαιου, αποδοτικού, σταθερού φορολογικού σύστημα που θα βασίζεται στην φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου.


Το Γραφείο τύπου της Ν.Ε. Λακωνίας ΣΥΡΙΖΑ