Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024

Η Μουσική παιδεία στο Νομό Λακωνίας

Τρίτη, 12 Μαίου 2015

Από τις 10 έως τις 31 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στο Μουσικό Σχολείο Λακωνίας. Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού, ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2015-2016 θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, Για τις δράσεις καθώς και για τα εκπαιδευτικά οφέλη φοίτησης σε Μουσικό Σχολείο περισσότερα μας είπε ο Σχολικός Σύμβουλος Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Μακαντάσης και η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου κ. Αργειτάκου.