Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Παράταση συνδρομών έως τις 31 Μαΐου 2015 στο Επιμελητήριο Αρκαδίας

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του παρατείνει την ημερομηνία εξόφλησης παρελθουσών συνδρομών (η οποία έληγε την 31η Μαρτίου) μέχρι τις 31 Μαΐου.

Σε συνέχεια ανακοινωσεών μας, περί εξόφλησης συνδρομών, σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2081/1992 περί Επιμελητηρίων για τις συνδρομές των μελών και παρά την κατάργηση της υποχρεωτικής συνδρομής στα Επιμελητήρια από την 1.1.2015, οι μέχρι 31.12.2014 οφειλόμενες συνδρομές σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας εξακολουθούν να είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ.


Κατανοώντας τις οικονομικές δυσκολίες που όλοι αντιμετωπίζουν, παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης των υποχρεωτικών συνδρομών (έως 31-12-2014) και δίνεται η δυνατότητα στα μέλη του Επιμελητηρίου να εξοφλήσουν ή να διακανονίσουν τις όποιες οφειλόμενες υποχρεωτικές συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο Αρκαδίας το αργότερο έως 31 Μαΐου 2015, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2710 227141-2.


Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη εκ μέρους σας, σας υπενθυμίζουμε ότι θα προχωρήσει η ανάθεση της είσπραξης των σχετικών οφειλών σας στην Δ.Ο.Υ. (διαδικασία άρθρου 106 παρ. 4 του Ν.2362/95) σύμφωνα με: α) με την αρ. 3/30-3-2015 απόφαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου.