Παρασκευή, 24 Μαίου 2024

Στην πρόσληψη έξι ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015

Στην πρόσληψη, συνολικά, έξι ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, στο πλαίσιο του 4ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου ΕΣΠΑ «Βελτίωση της οδού Γυθείου-Αρεόπολης-Γερολιμένα κατά τμήματα».Πρόκειται για μία θέση ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων και πέντε θέσεις ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών για ανασκαφικές εργασίες. Όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν στις Δημοτικές Ενότητες Γυθείου και Οιτύλου. Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 27310 25363.