Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Έγκριση πρόσληψης κατά προτεραιότητα 5 Ιατρών στη Λακωνία

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας και Βουλευτής Λακωνίας ΠΑΣΟΚ Λεωνίδας Γρηγοράκος υπέγραψε την εγκριτική απόφαση, που είχε ληφθεί στην συνεδρίαση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. της 23ης Οκτωβρίου 2014 μετά από πρόταση του , για την κατά προτεραιότητα πρόσληψη γιατρών ΕΣΥ επί θητεία. Η πλήρωση των θέσεων είναι απαραίτητη για κάλυψη επειγουσών αναγκών. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η κάλυψη:

-Δύο θέσεων ειδικότητας Παθολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. ΒΆ για το Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (πρώην Ν.Μ. Σπάρτης)

-Μιας θέσης ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. ΒΆ για το Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (πρώην Ν.Μ. Σπάρτης)

-Μιας θέσης ειδικότητας Παιδιατρικής στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. ΒΆ για το Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (πρώην Ν.Μ. Σπάρτης)

-Μιας θέσης ειδικότητας Καρδιολογίας στον εισαγωγικό βαθμό Επιμ. ΒΆ για το Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (πρώην Ν.Μ. Μολάων).