Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Έτοιμη είναι από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη για την πρόσληψη 52.818 θέσεων εργασίας με πεντάμηνες συμβάσεις

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Έτοιμη είναι από τον ΟΑΕΔ η προκήρυξη για την πρόσληψη 52.818 θέσεων εργασίας με πεντάμηνες συμβάσεις στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας, που θα καλύψουν ανάγκες σε φορείς του δημοσίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ΑΣΕΠ αναμένεται να δώσει την απαιτούμενη έγκριση έως το τέλος του έτους και στη συνέχεια ο ΟΑΕΔ θα ανακοινώσει τις ακριβείς θέσεις ανά ειδικότητα και τους τομείς του δημόσιου που πρόκειται να απορροφηθούν. Στόχος είναι το πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου να ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων, έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις εργασίας ανά φορέα μέχρι το βΆ15ήμερο του Φεβρουαρίου.