Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Επίσκεψη της πρώτης τάξης του Γενικού Λυκείου Έλους στις εγκαταστάσεις του ΕΛΛΑΔΑ

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Η πρώτη τάξη του Γενικού Λυκείου Έλους πραγματοποίησε σήμερα διδακτική επίσκεψη, στις εγκαταστάσεις του ΕΛΛΑΔΑ, στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων με θέμα τα ΜΜΕ. Τα παιδιά συνόδευσαν ο Διευθυντής του σχολείου κ. Σταύρος Περγαντής και οι καθηγητές Κώστας Παπαδόπουλος, Βύρωνας Γιοτζής και Μαρία Μπρακούλια.