Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας για τη Διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων με σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας

Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας, Λεωνίδας Γρηγοράκος συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας με θέμα: Διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων με σκοπό την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου, στελέχη των υγειονομικών περιφερειών και συνεργάτες του Υπουργού Αναπληρωτή. Στόχος η μέγιστη δυνατή διασφάλιση ασθενών και εργαζομένων.

Μετά από κατάθεση προτάσεων από όλες τις πλευρές, αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου βάσει των αναγκών και των συνθηκών που υφίστανται στους χώρους Υγείας.

Η επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και των εσωτερικών κανονισμών διαχείρισης αποβλήτων στα Νοσοκομεία και τις υγεινομικές δομές της χώρας, αποτέλεσε κοινό τόπο όσων συμμετείχαν στη συνάντηση.