Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Αύριο θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης που αφορούν το έτος 2014

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) κύριος Γρηγόρης Αποστολάκος ανακοινώνει τα παρακάτω σχετικά με την πρόοδο των πληρωμών:


Μετά το πέρας των απαιτούμενων ελέγχων την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 θα γίνει η πληρωμή της προκαταβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης που αφορούν το έτος 2014.


Επίσης, για την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων αγροτών και κτηνοτρόφων γνωστοποιούνται τα εξής:


η πληρωμή της εκκαθάρισης των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης για το 2014 θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2014.


η πληρωμή του Μέτρου 214 που αφορά την δράση ¨Βιολογική Γεωργία¨ θα αρχίσει να γίνεται σταδιακά από τα τέλη Νοεμβρίου του 2014 και σύμφωνα με την αποστολή παρτίδων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ανά την Ελλάδα.


η πληρωμή του Μέτρου 214 που αφορά την δράση ¨Βιολογική Κτηνοτροφία¨ θα αρχίσει εντός Δεκεμβρίου του 2014 σύμφωνα με την αποστολή παρτίδων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ανά την Ελλάδα.


η πληρωμή (συμπληρωματική) για το Μέτρο 211-212 που αφορά την εξισωτική αποζημίωση του 2013 και προηγούμενων ετών θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2014


η πληρωμή για το Μέτρο 211-212 που αφορά την εξισωτική αποζημίωση του 2014 και αφού διευθετηθούν κάποιες αλλαγές στην ΚΥΑ πιστώσεων και της εφαρμογής θα γίνει μέχρι το τέλος του 2014.


Άρχισαν και συνεχίζονται οι πληρωμές για το Μέτρο 112 που αφορά του Νέους αγρότες, τόσο για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν το 2009-2010 (Β΄ και Γ΄ δόση) όσο και για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν το 2014 (Α΄ δόση).