Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Προσφορά αναλώσιμων υλικών στη μονάδα τεχνητού νεφρού Μολάων

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Η Υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Μολάων κ. Καλλιόπη Καρυτσιώτη και η Κοινωνική Η Η Η Υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Μολάων κ. Καλλιόπη Καρυτσιώτη και η Κοινωνική Λειτουργός κ.Βίκυ Αγκότη μαζί με την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασίας κ. Παναγιώτα Αλειφέρη παρέδωσαν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Μολάων αναλώσιμα υλικά. Το ικανοποιητικό χρηματικό συγκεντρώθηκε από την πώληση μεταχειρισμένων βιβλίων στις 25 κ 26 Ιουλίου. Τα υλικά παρέλαβε ο Προϊστάμενος της Μ.Τ.Ν. κ.Πρέσβελος και η κ. Άντα Αρρώνη παρουσία του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Μολάων κ.Δημητρίου Παναγόπουλου. Το ΚΑΠΗ ευχαριστεί αυτούς που πρόσφεραν βιβλία αλλά και αυτούς που τα αγόρασαν και έτσι πραγματοποιήθηκε η αγορά των υλικών.