Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

Δημιουργία νέου τομέα ΕΚΑΒ στους Μολάους

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ σε πρόσφατη συνεδρίαση του αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία νέου τομέα ΕΚΑΒ στους Μολάους, υλοποιώντας αίτημα του Νοσοκομείου των Μολάων το οποίο επιτακτικά έθετε επανειλημμένως ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογώντας την απόφασή του στάθηκε στο γεγονός ότι ο σταθμός του ΕΚΑΒ Σπάρτης δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το Νοσοκομείο των Μολάων. Επιπλέον το δύσβατο της περιοχής και οι μεγάλες αποστάσεις δημιουργούσαν προβλήματα. Το πλεονέκτημα δε, εκτός των άλλων, που προσμέτρησε θετικά στην θετική λύση του προβλήματος είναι το γεγονός, ότι με τη δημιουργία του νέου Τομέα ΕΚΑΒ στους Μολάους προστατεύεται ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς που είναι ο Δήμος Μονεμβασίας. Το κόστος της λειτουργίας του θα είναι μηδενικό.