Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

Συνεχίζονται οι εγγραφές των μαθητών στο 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Το 1ο ΕΠΑ.Λ Σπάρτης ενημερώνει το Λακωνικό κοινό ότι συνεχίζονται οι εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2014 - 15

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Στην Α τάξη του ΕΠΑ.Λ


Απόφοιτοι γυμνάσιου


Στην Β τάξη του ΕΠΑ.Λ

Απόφοιτοι της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου

Απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων και ΤΕΕ για απόκτηση πτυχίου ειδικότητας


Οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ ολοκληρώνοντας τις σπουδές αποκτούν απολυτήριο Λυκείου ισότιμο με αυτό των γενικών λυκείων, πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4, δυνατότητα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ και δυνατότητα συμμετοχής σε Τάξη Μαθητείας με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας για απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5.

Οι εγκεκριμένες ειδικότητες για την Β τάξη είναι οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ


ΣΤΗ


Β! ΕΠΑΛ


Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών
- Τομέας Πληροφορικής/ειδικότητες
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
- Τομέας Μηχανολογίας/ειδικότητες
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
- Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού/ειδικότητες
1. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
- Τομέας Δομικών Έργων/ειδικότητα
1. Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας
- Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας/ειδικότητες
1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
- Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής


Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 27310 24797