Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Παρουσίαση καινοτόμου προγράμματος σπουδών στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

Με στόχο την σαφή εισαγωγή και διάκριση όλων των μαθητών του το Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο ανακοίνωσε πρόσφατα το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών “ Αριστοτέλης”.