Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024

Συνάντηση Γρηγοράκου με τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

O Υπουργός Αναπληρωτής Υγείας, κος Λεωνίδας Γρηγοράκος, είχε συνάντηση εργασίας με τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ. Η άμεση ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια 176 καινούριων ασθενοφόρων και 19 κινητών μονάδων για όλη τη χώρα μέσω ΕΣΠΑ ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο Υπουργός τόνισε την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειας των ασθενοφόρων, διότι προτεραιότητα για την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και η παροχή άμεσης βοήθειας σε όλα τα σημεία της ελληνικής επικράτειας. Ο κος Γρηγοράκος ανέφερε ότι στόχος και σκοπός του Υπουργείου Υγείας είναι η άμεση παραλαβή των εν λόγω ασθενοφόρων και κινητών μονάδων. Παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης της έλλειψης προσωπικού του ΕΚΑΒ σε περιόδους με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες, δίνοντας έμφαση στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου και στις ορεινές περιοχές, καθώς και περαιτέρω εκπαίδευσης των πληρωμάτων του. Ο κος Γρηγοράκος τόνισε την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού του ΕΚΑΒ σε επιστημονικό, οργανωτικό και ψηφιακό επίπεδο με στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη.