Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2024

Όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες θα μπορούν άμεσα να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται

Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες, καθώς και όσοι έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, θα μπορούν άμεσα να έχουν πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Στην κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναγνωρίζεται η ανάγκη κάλυψης των ανασφάλιστων από πλευράς φαρμακευτικής φροντίδας, εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας, και καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών. Το κόστος του μέτρου θα φθάσει τα 340 εκατ. Ευρώ.