Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

79 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Λακωνίας

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Την πόρτα εισόδου στην αγορά εργασίας 79 συνολικά ανέργων ανοίγουν, έστω και προσωρινά, οι Δήμοι Σπάρτης, Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα. Πρόκειται συγκεκριμένα για θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς οι προσληφθέντες θα καλύψουν, για δύο μήνες, πρόσκαιρες εποχικές ανάγκες των τριών δήμων. Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη, ο Δήμος Σπάρτης θα προσλάβει 46 άτομα, για την κάλυψη εποχιακής ανάγκης πυρασφάλειας και πυροπροστασίας. Πληροφορίες δίνονται στα τηλ. 27313-61264 και 27313-61225. Στο Δήμο Ευρώτα θα προσληφθούν πέντε άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους υπαλλήλους στο τηλ. 27353-60028 Τέλος στο Δήμο Ανατολικής Μάνης θα προσληφθούν 28 άτομα, προκειμένου να καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πληροφορίες δίνονται στο τηλ. 27333-60344.