Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

Επιβεβλημένος έπαινος από τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιο

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013

Αἰσθάνομαι πιεστικό τό χρέος νά ἐκφράσω τόν ἔπαινό μου, τά εὐχαριστήριά μου καί τήν ἰσόβια εὐγνωμοσύνη μου στόν εὐλογημένο καί φιλάνθρωπο λαό μας, γιά τόν Μαραθώνιο Ἀγάπης πού ἐπραγματοποίησε τούς δύο τελευταίους μῆνες μέ κορύφωμα τήν ἐκδήλωση στό Σαϊνοπούλειο ἀμφιθέατρο τήν Δευτέρα τό βράδυ 10-6-2013.

Τήν ἀγωνία μου τήν προσωπική, καί τήν ἔκκλησή μου τή δραματική, γιά τήν ἐνίσχυση τῶν φιλανθρωπικῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὅπως εἶπε ἡ κ. Ντία Τζανετέα στήν ὁμιλία της, τήν ἐκάνατε δική σας ἀγωνία.

Ἡ ἐφευρετική, κατά τόν Ἱερό Χρυσόστομο ἀγάπη ἔδωκε στήν Ἀντιπεριφερειάρχη μας δύναμη καί ἔμπνευση καί ἐδημιούργησε μέ τούς ἄξιους συνεργάτες της ἕναν συναγερμό φιλανθρωπικό σΆ ὅλη τή Μητροπολιτική μας περιοχή.

Ξεσήκωσε κυριολεκτικά πολλούς συλλογικούς φορεῖς. Τούς ἐκάλεσε στά Γραφεῖα τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Λακωνίας. Μέ τούς Προέδρους ἤ ἐκπροσώπους τῶν Συλλόγων καί Σωματείων συζήτησε τό φλέγον καί ἐπεῖγον θέμα τῆς συμπαραστάσεως τοῦ λαοῦ μας στήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὥστε νά συνεχίσουν καί στίς δύσκολες ἡμέρες πού περνᾶμε τήν προσφορά τους στούς ἀναξιοπαθοῦντες καί ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας.

Πρωτοφανής ὁ συναγερμός. Πρωτόγνωρη ἡ ὁμοφωνία. Ἀξιοθαύμαστη ἡ συνεργασία. Ἀξιέπαινο τό ἀποτέλεσμα, πού πρέπει θετικά νά μᾶς προβληματίσουν.

Ὅπου ὑπάρχει ἕνα «θέλω», ὑπάρχει καί ἕνα «δύναμαι» ἔλεγαν οἱ σοφοί πρόγονοί μας. «Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ κίνητρο τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη μας κάνουμε θαύματα», διακηρύσσει ἡ ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἔχομε αὐτή τή στιγμή στά χέρια μας τίς τρανές ἀποδείξεις τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή συγκεκριμένη ἐνέργεια καί τόν θρίαμβο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης.

Ὅλοι οἱ Λάκωνες, ἄνδρες, γυναῖκες καί παιδιά, μορφωμένοι καί ὁλιγογράμματοι, ἔχοντες, κατέχοντες καί παντελῶς ἀνάργυροι, ἔγιναν μιά οἰκογένεια. Ἐβροντοφώνησαν, ὅτι «τά Ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι τά δικά μας Ἱδρύματα». «Οἱ ἄνθρωποι πού μέσα σΆ αὐτά περιθάλπονται μέ στοργή καί ἀγάπη δέν εἶναι κάποιοι ξένοι, ἄγνωστοι, γιά μᾶς ἀδιάφοροι, ἀλλά εἶναι οἱ γονεῖς μας, τά ἀδέλφια μας, τά παιδιά μας, πρός τούς ὁποίους ἔχομε ὑποχρεώσεις», ἐφώναξαν πρός πᾶσαν κατεύθυνση.

Ὅλοι μαζί, μέ αἰσθήματα ἀνθρωπιστικά, μέ ἀγάπη γνήσια χριστιανική, μέ γνώση καί ἐπίγνωση τῆς ἀνάγκης, αὐτοστρατεύτηκαν καί ὁ καθένας κατάθεσε σΆ αὐτή τήν προσπάθεια, τήν ἐμπειρία του, τίς γνώσεις του, τήν ἀντοχή του, τήν ὑπομονή του, τήν διάθεση γιά προσφορά, τά νιάτα του ἤ τήν πολυπειρία του, τήν ὑπομονή του, τήν ταπείνωσή του, γιατί καί αὐτά ἦταν ἀπαραίτητα, τό ἀξίωμά του καί τήν ἀνάπαυσή του καί στό Μαραθώνιο τῆς Ἀγάπης δέν εἶχαν ἁπλῶς συμμετοχή, ἀλλά ἐτερμάτησαν ὅλοι θριαμβευτικά.

Δέν μέ ἐνημέρωσαν ἀκόμη γιά τό ὑλικό ἀποτέλεσμα, ἀπό αὐτή τήν προσπάθεια. Καί τό ὁποιοδήποτε ποσό τό θεωρῶ ἕναν ὁλόκληρο θησαυρό, γιατί στήν στιγμή τῆς ἀνάγκης ἔχουν διαφορετική ἀξία τά χρήματα.

Σάν Πνευματικός σας Πατέρας χαίρομαι καί καμαρώνω ὅλους σας. Γιά τά αἰσθήματά σας, γιά τήν κατανόησή σας, γιά τήν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τοῦ σεβασμοῦ σας στήν ἐλαχιστότητά μου, γιά τό πνεῦμα τῆς συνεργασίας πού ἐδείξατε γιά τίς τυχόν ἀδυναμίες πού παραμερίσατε.

Μαζί σας χαίρομαι καί εὐχαριστῶ ὅλους σας ἀποδίδοντας τά εὔσημα σέ ὅλους σας, στόν καθένα χωριστά καί σΆ ὅλους μαζί.

Τήν πιό μεγάλη τιμητική διάκριση τῆς Μητροπόλεώς μας δηλαδή τό Μετάλλιο τῆς Χιλιετηρίδος τοῦ Ὁσίου Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε» τό πρόσφερα μέ τήν καρδιά μου στήν Ἀντιπεριφερειάρχη κ. Ντία Τζανετέα, γιατί εἶχε αὐτή τήν ἔμπνευση καί σήκωσε ὅλο τό βάρος τῆς ἐκδηλώσεως. Ἀξίζει γιΆ αὐτή τήν δραστηριότητα τόν δημόσιο ἔπαινο ἐκ μέρους τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.

Ὅμως στό πρόσωπό της ἐτιμήθηκε ἕνας ὁλόκληρος κόσμος. Ὅλος ὁ λαός μας διά τήν συμμετοχή του. Οἱ συνεργάτες της καί οἱ ἁπλοί ἐργάτες πού ἐπιστρατεύτηκαν. Οἱ Σύλλογοι ὅλης τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιοχῆς. Τά νέα παιδιά πού ἔχουν ἁγνές καί ἄδολες ψυχές καί διαθέτουν θυσιαστική ἀγάπη.

Στό πρόσωπο τῆς Περιφερειάρχου ἐτιμήθηκαν τά μέσα τῆς Ἐνημερώσεως, οἱ ἐμπνευστές τῶν ἐπί μέρους ἐκδηλώσεων, τό Σαϊνοπούλειο Ἵδρυμα, ἐξαιρετικῶς δέ οἱ μουσικοί, μέ κορυφαῖο τόν ἀγαπητό σΆ ὅλους Ζαχαρία Καρούνη πού ἀναγνωρίζεται ὡς χαρισματικός καλλιτέχνης μέ ἦθος καί ἀποτελεῖ τό καμάρι τοῦ τόπου μας καί αὐτό ἔγινε ὁλοφάνερο τήν Δευτέρα τό βράδυ στό Σαϊνοπούλειο Ἀμφιθέατρο μέ τήν ἀνθρωποθάλασσα καί τά συνεχῆ χειροκροτήματα.

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου,

Δέν χρειάζεται νά σᾶς τό ξαναπῶ, ὅτι γιά νά ἔχετε χαρά πρέπει νά δίνετε χαρά. Δέν χρειάζεται νά ἐπαναλάβω, ὅτι ὅλοι «ἑνός πατέρα εἴμαστε παιδιά»,  ὅτι ὅλοι μαζί μποροῦμε καί ὅτι ὁ κάθε ἀνήμπορος δέν εἶναι βαρύς γιατί εἶναι ἀδελφός μας.

Ὅμως θέλω ὅλοι μας νά συνειδητοποιήσουμε μιά ἀλήθεια πού διατυπώθηκε ἀπό τά χείλη μιᾶς μάννας πού ἔκανε θετά παιδιά της δυό ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες. Εἶπε: «Ὁ Θεός μᾶς ἐπιλέγει γιά νά ὑπηρετήσουμε ἐδῶ στή γῆ τούς ἀγγέλους Του».

Μακάρι νά πιστέψουμε, ὅτι βοηθῶντας ἐδῶ στή γῆ κάθε ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας βεβαιωνόμαστε, ὅτι πραγματοποιοῦμε τό ἔργο τοῦ Θεοῦ.

Μέ τιμή καί εὐγνώμονες ἰσόβιες εὐχαριστίες

 

  Ὁ  Μονεμβασίας  καί  Σπάρτης   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ.